Thẻ: Game Thẻ Tướng

Là Game chiến Đấu theo lượt (Turn Base), Gọi tướng theo thẻ bài