Thẻ: Game Sinh Tồn

Trong Game Sinh Tồn, bạn cần phải làm mọi thứ để có thể sống sót trước những thảm họa, hoặc những cuộc tấn công từ người chơi khác