Tag Archives: Game RPG

RPG là lọa game chiến đấu Real-time hoặc Chơi Theo lượt, thường có cốt truyện chính và người chơi cần nhập vai vào các nhân vật. Game RPG có nhiều biến thể khác như MMORPG, ARPG,..