About: zuka

Nickname: admin
Name: Biên Dương
Tôi là Dương Biên, admin của trang web Linktaimod. Với mong muốn tạo ra một website chia sẻ các game mobile cùng game mod, mong các bạn hãy ủng hộ cho tôi để tôi có thể nuôi mẹ già con thơ.